Định nghĩa Social Listening tại thị trường Việt Nam

Social Listening là công cụ lắng nghe và theo dõi người dùng trên mạng xã hội, giúp doanh nghiệp, thương hiệu có thể nắm bắt nhu cầu, ý kiến đánh giá của người tiêu dùng về nhãn hàng của mình trên các thảo luận, bài viết được đăng tải hàng ngày. Social Listening sở hữu các thuật toán có khả năng quét các trang mạng xã hội, tìm kiếm và lọc những thông tin liên quan đến nhãn hàng dựa vào tập từ khóa định sẵn, sử dụng quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP phân tích các yếu tố cảm xúc và đưa ra báo cáo phù hợp.

BẮT ĐẦU
CUỘC DU HÀNH TUYỆT VỜI NÀO

KHÁM PHÁ