Mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo Global Digital 2019 của We Are Social và Hootsuite cho thấy người dùng mạng xã hội đã đạt mức 3.48 tỷ người trong năm 2019, tăng 9% so với năm ngoái.

Ngành công nghiệp ô tô ngày càng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo dữ liệu trên công cụ đo lường mạng xã hội DaZikZak, lượng thảo luận về ô tô từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019 đã tăng gấp 6 lần.

Lượng thảo luận theo tuần của người dùng về ô tô tại Việt Nam

Sau khi áp dụng phương pháp tính toán thống kê lượng thảo luận theo thời gian từ 2016 đến đầu 2019, DaZikZak team tìm ra một số quy luật thú vị về lượng thảo luận ngành ô tô tại Việt Nam.

Lượng thảo luận giảm mạnh vào các ngày nghỉ

Vào dịp tết lượng thảo luận về ô tô giảm mạnh – từ 70% đến 100% trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ lớn trong năm, như 30/4, 1/5 hoặc 2/9, lượng thảo luận cũng giảm đáng kể, khoảng 26%.

Sôi động vào nửa cuối năm

Nửa cuối năm là khoảng thời gian thu hút được nhiều lượng thảo luận. So với 6 tháng đầu năm, lượng thảo luận 6 tháng cuối năm tăng từ 60% đến 100%. Đặc biệt, lượng thảo luận tăng vọt vào tháng 7, 10 và 12 khi các chương trình khuyến mãi và Motorshow diễn ra.

Khoảng thời gian ít biến động (Ordinal time)

Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm là khoảng thời gian ngành ô tô ít có biến động. Tốc độ tăng trưởng chậm, không có nhiều hoạt động diễn ra. Khoảng thời gian này có thể được cân nhắc là mốc thời gian tiêu chuẩn để các Maketer đo lường, so sánh mức độ hiệu quả của các chiến dịch.