PHÂN TÍCH DỮ LIỆU FACEBOOK

Thông số phân tích các bài đăng trên mạng xã hội Facebook, giúp người dùng nắm rõ được hiệu quả của từng bài đăng

Chỉ số tổng thể

Chỉ số đo lường hiệu quả các bài đăng trên Facebook

Số lượng tiếp cận

Số lượng người nhìn thấy bài viết của bạn trên Facebook

Số lượng bài đăng

Số lượng bài đăng và lượng tương tác của từng bài đăng trên Facebook

SO SÁNH DỮ LIỆU FACEBOOK CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Thông số phân tích các bài đăng trên mạng xã hội của các đối thủ cùng ngành

So sánh số lượng Fan

So sánh số lượng người hâm mộ cùng tương tác trên Facebook của các đối thủ khác nhau trong cùng một ngành hàng

So sánh các bài đăng trên Facebook

Tổng số bài đăng trên Facebook và lượng tương tác trung bình của các đối thủ khác nhau trong cùng một ngành hàng