SO SÁNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI THEO DÕI KÊNH YOUTUBE

So sánh số lượng người đăng ký theo dõi các kênh Youtube kèm tương tác trung bình của người đăng ký trên một trang Youtube

SO SÁNH SỐ LƯỢNG VIDEO ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN KÊNH YOUTUBE

So sánh số lượng Video trên các kênh Youtube kèm lượng tương tác trung bình của kênh