Tốc độ cập nhật dữ liệu

Trước hết, bạn hãy thử tưởng tượng bạn sử dụng công cụ Social Listening với mục đích quản lý thương hiệu/ khủng hoảng hoặc theo dõi chiến dịch ra mắt sản phẩm và phải sau 3-4 tiếng bạn mới nhận được cập nhật thông tin về công ty của mình. Trong khi đó, bất kì một vấn đề xảy ra, việc có thời gian để xử lý là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ thường cam kết và thực hiện yêu cầu tốt nhất với tốc độ cập nhật từ 15-30’ đối với các nguồn dữ liệu chính, dễ xảy ra khủng hoảng  hoặc những nguồn dữ liệu có nguồn tương tác cao như tinhte.vn, webtretho.com… Những nguồn còn lại tốc độ cập nhật có thể chậm hơn. Social Listening sẽ giúp bạn phát hiện được bình luận về thương hiệu của bạn sớm nhất có thể để hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

BẮT ĐẦU
CUỘC DU HÀNH TUYỆT VỜI NÀO

KHÁM PHÁ