XẾP HẠNG TRANG FACEBOOK

Xếp hạng các trang mạng xã hội có lượng tương tác cao, phân loại theo giá trị của trang.

XẾP HẠNG TRANG YOUTUBE

Thống kê, xếp hạng các trang mạng xã hội có lượt tương tác cao dựa vào dữ liệu tương ứng trên từng loại trang mạng xã hội. Người dùng được xem thử 10 trang có thứ hạng đầu.